smqhcky   (smqhcky)2019-06-11 21:42:04
最后一天骑行,车送去打包了,明天转稻城游玩
苍茫的金沙江
[upload=1][/upload][upload=2][/upload][upload=3][/upload]
mmexport1560260410997.jpg


mmexport1560260406800.jpg


mmexport1560260402180.jpg

smqhcky   (smqhcky)2019-06-11 21:42:44

【 在 smqhcky 的大作中提到: 】
: 最后一天骑行,车送去打包了,明天转稻城游玩
[upload=1][/upload][upload=2][/upload][upload=3][/upload]
mmexport1560260394119.jpg


mmexport1560260365760.jpg


mmexport1560260373927.jpg

smqhcky   (smqhcky)2019-06-11 21:43:04

【 在 smqhcky 的大作中提到: 】
: 最后一天骑行,车送去打包了,明天转稻城游玩
[upload=1][/upload][upload=2][/upload]
mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg


mmexport1560260399543.jpg


mmexport1560260360278.jpg

candddy   (沫沫)2019-06-11 21:43:06
好厉害,我先来膜拜
daisy96   (daisy)2019-06-11 21:43:12
鼓掌~
【 在 smqhcky 的大作中提到: 】
: 最后一天骑行,车送去打包了,明天转稻城游玩
Sifr   (air)2019-06-11 21:43:19
居然是黄色的
【 在 smqhcky 的大作中提到: 】
: 最后一天骑行,车送去打包了,明天转稻城游玩
robinsnow   (浮游生物|Time and Free Will)2019-06-11 21:44:11

还是白白嫩嫩的
二傻没有晒黑
【 在 smqhcky (smqhcky) 的大作中提到: 】
: [upload=1][/upload][upload=2][/upload]
smqhcky   (smqhcky)2019-06-11 21:45:03
哈哈,给你看看胳膊
【 在 robinsnow 的大作中提到: 】
: 还是白白嫩嫩的
humpback   (鲸鱼)2019-06-11 21:45:03
怎么这么荒,山上的树呢
【 在 smqhcky (smqhcky) 的大作中提到: 】
: 最后一天骑行,车送去打包了,明天转稻城游玩
smqhcky   (smqhcky)2019-06-11 21:45:34
两边全是沙子山
【 在 humpback 的大作中提到: 】
: 怎么这么荒,山上的树呢
carlychan   (carlychan)2019-06-11 21:45:49
超厉害!超帅的!
【 在 smqhcky 的大作中提到: 】
: 最后一天骑行,车送去打包了,明天转稻城游玩
smqhcky   (smqhcky)2019-06-11 21:47:54
金沙江嘛
【 在 Sifr 的大作中提到: 】
: 居然是黄色的
robinsnow   (浮游生物|Time and Free Will)2019-06-11 21:48:11

好啊好啊
看看胳膊
【 在 smqhcky (smqhcky) 的大作中提到: 】
: 哈哈,给你看看胳膊
smqhcky   (smqhcky)2019-06-11 21:50:31
算了,很吓人的,
【 在 robinsnow 的大作中提到: 】
: 好啊好啊
camle35   (好书先生)2019-06-11 21:51:08
胡子长了吗
smqhcky   (smqhcky)2019-06-11 21:54:27
我有剃须刀啊,路上找个小瀑布就刮干净了,比在北京都方便
【 在 camle35 的大作中提到: 】
: 胡子长了吗
camle35   (好书先生)2019-06-11 21:55:16

【 在 smqhcky 的大作中提到: 】
: 我有剃须刀啊,路上找个小瀑布就刮干净了,比在北京都方便
手动,不是电动哈

水木社区